Frir til Forsand

Strand vil møte Forsand for å diskutere kommunesammenslåing.