Badevann friskmeldt i Sandnes

Blågrønnalgene, som har forsuret badelivet i en rekke vann i Sandnes, er nå på full retur. Helseavdelingen i Sandnes friskmelder nå både Kyllesvatnet, Stokkelandsvatnet og Lutsivassdraget.