Arbeiderpartiet vil kreve forklaring

Tirsdag vil Arbeiderpartiet be administrasjonen i kommunen om å vurdere andre måter å bruke statstilskuddet på. — Vi bør holde fokus på brukerne, ikke på kommunekassen, sier Greta Bryne.