• Fylkesrådmann Liv Fredriksen er ikkje i tvil om at det er større behov for å rehabilitera Øksnevad, Haugaland og Åkrehavn vidaregåande skular enn det er å byggja ny skule på Bryne. (Foto: Pål Christensen)

Skular slit med asbest, mugg og ròte

Muggsopp. Asbest. ròte. Sigande grunn. Rapportane frå Øksnevad, Åkrehamn og Haugaland vidaregåande skular viser noko må gjerast og det fort.