Finanskrisa råkar Hjelmeland

Rådmann Øyvind Bergøy ser at kommunens inntekter tørkar inn som følge av finansuroa.