• kari Sand

Inspirasjon frå Dokka

På Dokka i Oppland vert barneskule, ungdomsskule, vidaregåande skule, barnehage og idrettshall oppvarma av treflis. Martin Thomlevold frå Dokka Biovarme as kjem til Hjelmeland 17.april for å inspirere bønder, skogeigarar og andre interesserte frå Strand, Forsand og Hjelmeland til å starte med bioenergi.