• Knut S. Vindfallet

Oui, jeg parler fransk

Fremmedspråk defineres i kunnskapsløftet som et praktisk fag. Det skal snart vise igjen i undervisningen.