• Tonje Pedersen

Sandnes er i barnehagemål

I løpet av året skal 882 barn og 220 ansatte inn i de 12 nye barnehagene i Sandnes. Utfordringen videre blir nye barnehagetomter.