• Cornelius Munkvik

Bozgil: - Vi har en krisesituasjon

De neste tre ukene kommer 150 asylsøkere til Stavanger. Men Heros nye asylmottak i Rogalandsheimen på Lagårdsveien kan i verste fall ikke tas i bruk før om 4-6 uker.