Ingen rogalandsbarn har fått hjelp på Barnehuset

Barnehuset i Bergen skal hjelpe barn på Vestlandet som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep. Over 100 har fått hjelp i år, men ingen fra Rogaland.