Gigantfugl mot landing

Det vil koste en halv million kroner å få denne fuglen til å lande midt i rundkjøringen på den nye omkjøringsveien i Klepp.