• Viseadmiral Jan Reksten, sjef for Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå, er siktet for korrupsjon. Han sier han vil gjøre alt for å hjelpe Økokrim med å etterforske saken. Lars Idar Waage

Reksten siktet for korrupsjon

Sjefen for Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå, viseadmiral Jan Reksten, er en av flere forsvarstopper Økokrim har siktet for korrupsjon.