• Kristian Jacobsen

Stasjon klar til skolestart

Alt tyder på at elever ved den nye videregående skolen i Jåttåvågen likevel kan ta toget til skolen når den åpner i september.