Klimamøller mot bilturisme

Politikerne i Hå sier ja til 27 store vindmøller på Høg-Jæren, men nei til 3 små i lavlandet. Fordi de klimavennlige småmøllene kan ødelegge for bilturismen.