Første hyttesak i nytt utvalg

Sverre Hetland (KrF) og resten av medlemmene i utvalg for byutvikling fikk i går en hytte på 109 kvadratmeter i fanget.