• Slik kan høyhusene på Lura bli. Helen & Hard, tegning

Grønt lys for høyhus på Lura