Kolumbus ligger an til underskudd

Det fylkeskommunal ruteselskapet Kolumbus ligger an til et underskudd på vel tre millioner kroner i år, melder NRK Rogaland.