Når de mektige vil bli enda mektigere

Debatt om endring av kommunestruktur er et interessant tema, men når de store vil sluke de mindre med næringslivet som støttespiller, er det god grunn til å være skeptisk.