Uføretrygdet etterlyser arbeidsmotiverende regler

Dagens trygderegler oppfordrer uføretrygdede Kjell Broberg til å sitte hjemme i sofaen i stedet for å prøve seg i arbeidslivet.