• Arnt Olav Klippenberg

Fortsatt begrenset politi til stede

– Skjer det noe kvelds— og nattetid risikerer vi at oppdrag må avvises, sier Henry Tendenes, som er driftsenhetsleder for politiet i Dalane.