Savnet kamera funnet <br/>&ndash; nå etterlyses eieren