• Odd Pihlstrøm

Vil fortsatt bomme penger av turfolket