• Thomas Fosse

Enkeltpersoner kan bli straffet for legionella

Kommunen som helhet, men også enkeltansatte, risikerer straff dersom politiet avdekker lovbrudd i forbindelse med legionella-smitten i Tastahallen.