• Jonas Haarr Friestad

– Djupedal bør kalla forlaga inn på teppet