- Næringslivet svikter studentene

Fadder 07 og Stor mener næringslivet skyter seg selv i foten når de ikke ser seg råd til å støtte opp under studentene.