• Isioma Daniel

Venter ennå på pc og skolebøker

Forsinkelser i leveransen av både bærbære pc-er og skolebøker skaper vansker i videregående skoler i fylket.