• Lars Idar Waage

Vant mot politiet i retten

Tommy Andre Kjensberg Higraff valgte å være sin egen advokat og vant en straffesak politiet anla mot ham om feil bruk av tåkelys.