91 færre bønder i Rogaland siste år

Avskallingen i landbruket er klart dempet under den rød-grønne regjeringen.