• Lars Idar Waage

Politikerne vil ha nytt rådhus

Det politiske flertallet i Sola er samstemte: Dagens rådhus er for dårlig.