Minst tre ras rundt Preikestolen sist uke

– Det første og største raset laget en støvsky så stor at den skjulte Preikestolen fra andre siden av fjorden, sier Ommund Fossmark.