• Hero Norge AS, her ved administrerende direktør Ahmed Bozgil, driver asylmottaket på Lagårdsveien. Nå er det bemanning ved mottaket hele døgnet. Cornelius Munkvik

Nå er det døgnbemanning på asylmottaket

Er sikkerheten ved asylmottaket i Stavanger god nok? Ja, mener administrasjonen i kommunen.