• Pål Christensen

Kritisk til støy på Tasta

Fylkesmannen mener støyproblematikken ikke er godt nok vurdert på Tasta.