• Jonas Haarr Friestad

Kven bryr seg om buplikt?

Spørsmålet om buplikt kan bli eit brennhett tema i valkampen i Finnøy. Spesielt utsett er Fogn der folk er på tomtejakt samstundes som nye, ferdige hus blir brukte som hytter.