• Sommerblomstene på og ved Tusenårsstedet får slukket tørsten på dagtid. Øvrige kommunale blomster kan vannes på nattestid, eller med vann fra en vannvogn. Helge Fredheim

Gav vanningsdispensasjon til seg selv