26 sårbare og truede arter i Rogaland

Her er de 26 artene miljøvernminister Erik Solheim ber kommunene i Rogaland om å være ekstra oppmerksomme på.