Alsvik kan få en ny vår

Valget har stått mellom nedleggelse eller ny giv for Alsvik natursenter. Sandnes-rådmannen er innstilt på å betale for å få til et fullverdig pedagogisk tilbud.