Høgskolene i Stord/Haugesund kan bli del av universitetet i Stavanger

Universitetsledelsen ved UiS er invitert til styremøte ved Høgskolen Stord/Haugesund i februar for å klargjøre sitt syn på et utvidet og mer formelt samarbeid. Et slikt samarbeid som også kan bety sammenslåing, er også aktuelt for UiS opp mot Misjonshøgskolen i Stavanger.