• Helga Hjetland, leder av Utdanningsforbundet sentralt har mistet tillit blant flere av medlemmene sine etter det vårens lønnsoppgjør.

100 har meldt seg ut av Utdanningsforbundet