• Arkivfoto: Jan Soppeland

Skoleskjebne avgjøres onsdag