• Signe Christine Urdal

Bønder vil ha mildere regler

Norge har mye strengere restriksjoner mot hvit potetål enn EU. Mattilsynet varsler gjennomgang av regelverket.