Eldrerådet skværet opp flyttekonflikt

Hilmar Egeli beklager uttalelsen om flytting av M4 til Universitetssykehuset. Eldrerådet er nå fornøyd med utfallet av flyttingen.