Snømåking på dugnad

Vikings ungdomslag måkte selv banen før trening i går. Like ved sto kommunens traktor med snøskuffen montert.