- Gamle rønner kan ikke stoppe utviklingen

Jostein Zazzera (Frp) ser ingen særlig verdi i trehuskvartalet på Nytorget, som må rives for å gi plass til parkering.