Jær-politiet oppklarer 45 prosent

Jæren hadde langt færre meldte straffesaker i fjor, men narkotikasaker gjekk opp.