• Lars Idar Waage

Sentrumsutvidelsen alle skal tjene på

Ifølge planutvalget skal ingen av huseierne tape på planene med utvidelsen av sentrum.