• De fire filmskaperne angrer ikke på at de la ned litt ekstra innsats da de måtte lage filmmanus i skoletimen. Fra venstre: Vegar Dueland, Jonas Ersland, Martin Tran og Tommy Odland. Andreas Veggeland

Unngå nettblemmene med filmhjelp