• Jonas Haarr Friestad

Tilbake til framtiden i den norske skolen

For å bukt med uroen i skolen har stavanger— forskere utviklet Respekt-programmet. Resepten er enkel: Myndige lærere som ser og respekterer elevene sine.