Læregutt i hvitt

En «greenkeeper» sørger for perfekt golfgress.Ivar går vinterveien og vil bli «whitekeeper».