Framtida tilhører hesten

Fra et bunn-nivå på 20.000 dyr på 1970-tallet nærmer et jevnt økende hestetall i Norge seg nå 60.000. Men det er mye å gå på. I Sverige er det 280.000 hester.