• Kristian Jacobsen

Stavanger kan få 140 flyktninger neste år

Selv om kommunen kun har bosatt 80 av årets 110 flyktninger, anbefaler rådmannen å si ja til å ta imot flere i 2009.